AMUSE SILKSCREEN

Silkscreen

Dutch Mill

Rubber Screen Printing, งานสกรีนสียาง

#PLOYBASTHEWEDDING

Foil screen printing , สกรีนฟอยล์ทอง

LOVE THE SEA

Rubber Screen Printing

เสื้อยืดไทยโทน – Thaitone

Foil screen printing

เสื้อยืดไทยโทน – คราม

Rubber Screen Printing

เสื้อยืดไทยโทน – ดินแดง

Rubber Screen Printing

เสื้อยืดไทยโทน – หงสบาท

Rubber Screen Printing

เสื้อยืดไทยโทน – เขียวน้ำไหล

Rubber Screen Printing

เสื้อยืดไทยโทน – เขียวไพร

Rubber Screen Printing

เสื้อยืดไทยโทน – ม่วงเม็ดมะปราง

Rubber Screen Printing

Screen Printing or Digital Printing? เคล็ดลับพิมพ์เสื้อแบบไหน? ถึงจะใช่กับงาน

Screen Printing or Digital Printing? เคล็ดลับเลือกพิมพ์ลายเสื้อแบบไหน? ถึงจะใช่กับงาน เลือกพิมพ์ลายเสื้อวิธีไหนดี? ซิลค์สกรีน หรือ พิมพ์ดิจิตอล? งานแบบนี้ควรสกรีนแบบไหนถึงจะออกมาสวย?