AMUSE SILKSCREEN

เสื้อยืดวินเทจ

เสื้อยืดฮิตมาจากไหน ทำไมใส่ตั้งแต่รุ่นพ่อ

เสื้อยืดยังคงเป็น Classic Fashion เสมอ สามารถบ่งบอกรสนิยมของผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดี แต่ก่อนจะถึงวันนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไร