AMUSE SILKSCREEN

สีสกรีน

สีพิกเม้นต์ (Pigment dyes)

สีพิกเม้นต์เป็นสีที่ไม่ละลายน้ำ สีจะกระจายตัวอยู่ในน้ำ สีไม่รวมกับน้ำ สีที่พิมพ์จะเกาะเส้นใยไว้เท่านั้นไม่ซึมเข้าสู่เส้นใยของผ้า