AMUSE SILKSCREEN

งานสกรีนสีทอง

งานสกรีนฟอยล์ทองและสียางทอง

การสกรีนงานฟอยล์/ปั๊มแผ่นฟอยล์(Hot Stamping) คือ การปั๊มหรืออัดความร้อนด้วยเครื่อง Heat Transfer เพื่อให้แผ่นฟอยล์ไปติดบนชิ้นงานเป็นรูปตามแบบที่ได้สกรีนกาวไว้ มีทั้งการปั๊มฟอยล์เงิน ฟอยล์ทอง ฟอยล์สีต่างๆ เป็นต้น