AMUSE SILKSCREEN

กรอบสกรีน

การเลือกกรอบสกรีน

การเลือกขนาดของกรอบสกรีนให้เหมาะสมกับ แม่แบบเป็นสิ่งจำเป็น เพราะจะมีผลทำให้งานพิมพ์มีความสวยงาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลายประการด้วยกัน