AMUSE SILKSCREEN

Client: Dutch Mill Co., Ltd. บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
เสื้อยืดจัดกิจกรรม Party ภายในบริษัท
ผลงานสกรีนของ:
Amuse Silkscreen
วัสดุ: เสื้อยืดคอกลม ผ้า Cotton 100% No.32
เทคนิค: สกรีนสียาง