AMUSE SILKSCREEN

การสกรีนงานฟอยล์/ปั๊มแผ่นฟอยล์(Hot Stamping)

งานสกรีนฟอยล์ทองและสียางทอง

banner_สกรีนฟอยล์

The-Club_04

The-Club_01

   การสกรีนงานฟอยล์/ปั๊มแผ่นฟอยล์(Hot Stamping) คือ การปั๊มหรืออัดความร้อนด้วยเครื่อง Heat Transfer เพื่อให้แผ่นฟอยล์ไปติดบนชิ้นงานเป็นรูปตามแบบที่ได้สกรีนกาวไว้ มีทั้งการปั๊มฟอยล์เงิน ฟอยล์ทอง ฟอยล์สีต่างๆ เป็นต้น งานสกรีนฟอยล์จัดได้ว่าเป็นงานพิมพ์ชนิดหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย งานสกรีนฟอยล์สามารถเพิ่มมูลค่าชิ้นงานได้ เพราะฟอยล์จะทำให้ชิ้นงานมีความโดดเด่น หรูหรา งานสกรีนฟอยล์ถือว่าได้เป็นงานพิมพ์สกรีนอีกชนิดหนึ่งที่ไม่เคยตกยุคตกสมัย และจะมีความสวยงามขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เราเลือกลงชิ้นงาน และสีฟอยล์ที่เราฮอตแสตมป์ลงไป

การสกรีนสียางทอง สียางทองคือ สีสกรีนประเภทเมทัลลิค เนื้อสีจะออกเนื้อมุกเหลื่อมๆ เมื่อสกรีนลงบนเนื้อผ้าแล้ว จะมีความมันวาวเล็กน้อย และมีความติดแน่นคงทนกว่าฟอยล์