ราคาสกรีนฟอยล์

Foil Screen Printing Prices

ราคาสกรีนฟอยล์ (foil)

ขนาด A5

จำนวนไม่เกิน 30 ตัว ตัวละ 80 บาท
จำนวนไม่เกิน 100 ตัว ตัวละ 50 บาท
จำนวน 100 ตัวขึ้นไป ตัวละ 40 บาท
จำนวน 500 ตัวขึ้นไป ตัวละ 25 บาท
จำนวน 1,000 ตัวขึ้นไป ตัวละ 15 บาท

ค่าทำบล็อกสกรีน กรอบไม้สัก ขนาด 22×24 นิ้ว ราคาบล็อกละ 450 บาท*
บล็อกสกรีนทางร้านเก็บไว้ให้ลูกค้าเป็นเวลา 3 เดือน
*ไม่สามารถนำบล็อกสกรีนกลับ หากต้องการบล็อกสกรีนกลับ กรุณาแจ้งก่อนเริ่มงาน
ราคานำบล็อกสกรีนกลับ บวกเพิ่มบล็อกสกรีนละ 550 บาท

ขนาด A4

จำนวนไม่เกิน 30 ตัว ตัวละ 150 บาท
จำนวนไม่เกิน 100 ตัว ตัวละ 100 บาท
จำนวน 100 ตัวขึ้นไป ตัวละ 80 บาท
จำนวน 500 ตัวขึ้นไป ตัวละ 50 บาท
จำนวน 1,000 ตัวขึ้นไป ตัวละ 30 บาท

ค่าทำบล็อกสกรีน กรอบไม้สัก ขนาด 22×24 นิ้ว ราคาบล็อกละ 450 บาท*
บล็อกสกรีนทางร้านเก็บไว้ให้ลูกค้าเป็นเวลา 3 เดือน
*ไม่สามารถนำบล็อกสกรีนกลับ หากต้องการบล็อกสกรีนกลับ กรุณาแจ้งก่อนเริ่มงาน
ราคานำบล็อกสกรีนกลับ บวกเพิ่มบล็อกสกรีนละ 550 บาท


สอบถามรายละเอียดหรือขอใบเสนอราคาได้ที่

E-MAIL : AMUSESILKSCREEN@GMAIL.COM

หรือโทรสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่
08 7704 9802

เพิ่มเพื่อน