ราคาสกรีนสียาง

Rubber Inks / Water Based Inks Screen Printing Prices


ราคาสกรีนสียาง (สีเชื้อน้ำปลอดสาร)

ขนาด A4 – A3

จำนวนไม่เกิน 30 ตัว สีละ 45 บาท
จำนวนไม่เกิน 100 ตัว สีแรก 30 บาท สีต่อไปสีละ 20 บาท
จำนวน 100 ตัวขึ้นไป สีแรก 25 บาท สีต่อไปสีละ 15  บาท
จำนวน 500 ตัวขึ้นไป สีแรก 15 บาท สีต่อไปสีละ 7 บาท
จำนวน 1,000 ตัวขึ้นไป สีแรก 10 บาท สีต่อไปสีละ 5 บาท

ค่าทำบล็อกสกรีน กรอบไม้สัก ขนาด 22×24 นิ้ว ราคาบล็อกละ 450 บาท*
บล็อกสกรีนทางร้านเก็บไว้ให้ลูกค้าเป็นเวลา 3 เดือน
* ไม่สามารถนำบล็อกสกรีนกลับ หากต้องการบล็อกสกรีนกลับ กรุณาแจ้งก่อนเริ่มงาน
ราคานำบล็อกกลับ บวกเพิ่มบล็อกสกรีนละ 550 บาท


สอบถามรายละเอียดหรือขอใบเสนอราคาได้ที่

E-MAIL : [email protected]

หรือโทรสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่
08 7704 9802

เพิ่มเพื่อน